• +420 548 525 480

Projekty statutárního města Brna
*Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
*Projekty MAP II a III
*Projekt polytechnické vzdělávání v MŠ

Operační program Jan Amos Komenský
*Projekt je zaměřený v naší MŠ na personální podporu – školní asistent v MŠ a na vzdělávání pracovníků školy.

Šablony III

Síť Mrkvička
*Zaměření na ekologickou výchovu.Cílem je podpora rozvije ekologické výchovy v MŠ formou komunikace a spolupráce pedagogů a odborníků v této oblasti, a předávání si zkušeností, nápadů, doporučení.
Environmentální vzdělávání a ekologické programy pro děti Lipka

Primavizus
*Spolupráce +vyšetření očí , a následné konzultace s odborníkem.

 

 

Top