• +420 548 525 480

Projekty statutárního města Brna
*Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
*Projekty MAP III
*Projekt polytechnické vzdělávání v MŠ

Operační program Jan Amos Komenský
*Projekt je zaměřený v naší MŠ na personální podporu – školní asistent v MŠ a na vzdělávání pracovníků školy.

Šablony III

Síť Mrkvička
*Zaměření na ekologickou výchovu.Cílem je podpora rozvije ekologické výchovy v MŠ formou komunikace a spolupráce pedagogů a odborníků v této oblasti, a předávání si zkušeností, nápadů, doporučení.
Environmentální vzdělávání a ekologické programy pro děti Lipka

Primavizus
*Spolupráce +vyšetření očí , a následné konzultace s odborníkem.

MAP III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (Map),který pomáhá financovat projekty v oblasti základních a mateřských škol i zájmového a neformálního vzdělávání pokračuje. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit posouzení projektu MAP III, který by měl být realizován od září 2022 do listopadu 2023. Jeho cílem je aktualizovat a dále rozšiřovat stávající MAP rozvoje vzdělání v Brně , který byl vytvořen a doplňován ve dvou už ukončených projektech. MAP III podpoří školy a jiné subjekty v dalším společném plánování aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Do MAP III se zapojí všechny základní a mateřské školy zřízené městem Brnem a městskými částmi , dále školy jiných zřizovatelů a ZUŠ.

 

Projekt MŠMT OPJAK “ Podpora a vzdělávání v MŠ” číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003055

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 naše mateřská škola realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a personální podpora MŠ.

Projekt MŠMT OPJAK “ Podpora a vzdělávání v MŠ” číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003055

 

 

 

Top