• +420 548 525 480

Den otevřených dveří v den zápisu/přijímání přihlášek.3.5 a 4.5.2023.

Prázdninový provoz

Kritéria přijetí do MŠ na prázdninový provoz 2023

Příloha 1 Pokyny k přihlášení dítěte na prázdninový provoz1 Pokyny k přihlášení dítěte na prázdninový provoz

Příloha 2 jednotná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin

Tabulka se schválenými termíny prázdninového povozu 2023

 

 

 

erasmuslogo

Naše mateřská škola se zapojila do programu Erasmus+, který umožnuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráce v oblasti školství.
V rámci Erasmu + plánujeme spolupráci v období jara školního roku 2022/2023 s mateřskou školou na Slovensku.
Bude se jednat o výjezd autobusem na 3 dny v termínu 25-27. 4. 2023.(nejstarší děti)
V rámci výjezdu s dalšími MŠ navštívíme mateřskou školu v Bratislavě. Veškeré výdaje na děti budou hrazeny z projektu ERASMUS+
Celkový počet dětí na tento první výjezd je omezený na 10 dětí pro naše MŠ.
Mateřská škola zajistí nezbytnou administrativu a publicitu projektu.
Kritéria pro výběr žáků (dětí)do programu Erasmus + imobility budou zveřejněna na nástěnkách v šatnách v den třídních schůzek 12. 1. 2022.
Závazné přihlášení a výběr dětí dle kritérií bude probíhat od 12. 1. 2023.
Podrobné informace na schůzce rodičů předškoláků.

CÍL PROGRAMU ERASMUS+
V rámci mezinárodních výjezdů bude přinášet inovace ve vzdělávání a bude u účastníků podporovat všeobecný rozvoj dovedností, rozvoj kompetencí dětí, inkluzivní vzdělávání, zkušenosti ze zahraničí.
Pomáhá mateřským školám realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti, organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.

 

 

 

Top