• +420 548 525 480

Vážení rodiče, pro školní rok 2022/23 bude výše školného 600,-Kč.
Prosíme, zadejte si trvalý příkaz k platbě v první polovině měsíce (ideálně do 10. dne v měsíci) od září 2021 do června 2022.
Číslo účtu: 27-7495510257/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

Předškoláci školné neplatí.

 

Top