• +420 548 525 480

UŘEDNÍ HODINY K VYŘÍZENÍ STRAVY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Ochranné opatření MZ ze dne 08.07.2021 - omezení překročení státní hranice od 09.07.2021

Ochranné opatření MZ ze dne 08.07.2021 - zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy od 09.07.2021

Sdělení MZ - seznam zemí s nízkým středním vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

Informace pro školy a školská zařízení 10.9.2021 

 

Školka SNP Brno

O naší školce

 
Na těchto stránkách naleznete důležité informace o provozu školky, o kontaktních informacích.
Také zde si můžete prohlédnout fotografie z akcí MŠ a můžete prostřednictvím diskuzního fóra vyjádřit vaše názory, připomínky a návrhy.
 
Doufáme, že tyto stránky budou přínosem jak pro vás, tak pro MŠ.
 
image001
 

 
Preschools

 

 

projekteu               projekteu2

projekteu               projekteu2

Školní vzdělávací program

Sport Games

Oblast ekologická

Protože vše souvisí se vším, jsme součástí řádu světa, je třeba vnímat potřeby druhých - neživé přírody, rostlin, zvířat, lidí.

English Lessons

Oblast etická

Protože se vytrácejí elementární základy slušného lidského myšlení, cítění, jednání a chování.

Math Lessons

Oblast estetická

Protože je mimo jiné nutná kultivace dětského vnímání, myšlení, cítění a prožívání v době "televizního násilí" a "počítačového světa".

Top
🍪 Změnit souhlas